Mirakel Next

Mirakel Next voor 8+

Dit is een nieuw soort opvang waar kinderen meer vrijheid hebben en worden gestimuleerd naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Zo is er bijv. een kinderraad, meer vrijheid m.b.t. de (huis)regels en computergebruik, huiswerkbegeleiding en hebben de kinderen inspraak in het eten en drinken.
De kinderen zijn intensief betrokken bij 'hun' Mirakel Next om zo een plek te creëren waar zij graag met hun vrienden willen spelen, hun huiswerk kunnen maken of gewoon lekker kunnen chillen.

In het computer- en internetgebruik krijgen de kinderen bij Next meer vrijheid. Veel kinderen zijn vaak allang druk op social media en daar is bij Mirakel Next ruimte voor. De computer staat er echter niet alleen voor ontspanning, maar er kan ook huiswerk worden gemaakt. De pedagogisch medewerkers helpen de kinderen uiteraard graag bij het voorbereiden van hun spreekbeurt of boekbespreking.