Kinderraad nieuws

Punten uit de kinderraadvergadering van 2 maart 2017

Aanwezig: Eva, Alisha, Lisanne en Femke
Afwezig: Nynke
Notulist: Eva

De kinderen hebben weer een aantal ideeën.

Eva wil graag een workshop koken en bakken voor de Kapitein Haak groep.
Mirakel vindt dit een leuk idee. De meiden van de kinderraad gaan bedenken wie er voor ons zo´n workshop zou willen geven.

Lisanne vraagt of er op de BSO ook carnaval gevierd kan worden.
Reactie Mirakel: dit is een leuk idee en nemen we mee in de planning voor volgend jaar.

Alisha zou graag een schommel in de tuin willen.
Reactie Mirakel: dit is niet mogelijk gezien de veiligheidsregels waar Mirakel zich aan moeten houden.

De chill- en beautyhoek worden volgens een schema gebruikt, maar als er gekookt wordt (wat veel gebeurd) dan ben je het moment voor spelen in de chill kwijt.
Femke stelt voor om de indeling en activiteiten per dag met de Tinkerbelgroep te bespreken.

De meiden willen meer spellen voor op de computer.
Mirakel zoekt uit hoe we dit kunnen realiseren.