Team

Teamleiding


Wij werken met een stabiel team van (ongeveer) 6 vaste pedagogisch medewerkers en een vaste groep invalmedewerkers. Ons team bestaat uit een leuke groep van betrokken en bekwame mensen die zich inzetten voor de kinderen en hun ouders. De leiding over alle BSO's van Mirakel is in handen van de Coördinator BSO, Inge van der Heijden. Zij is roulerend aanwezig op de vestiging. De BSO wordt aangestuurd door Ilse Kroon en Eva Mimica, Assistent Leidinggevenden. 

Per stamgroep zijn één of twee pedagogisch medewerkers het vaste aanspreekpunt voor ouders en kinderen. Op de vestiging is dagelijks één van de assistent leidinggevenden aanwezig. 

Een prettige aanvulling op ons team is onze huishoudelijke medewerker, zij neemt een deel van het werk van de pedagogisch medewerkers uit handen waardoor er meer tijd is voor de kinderen.