Wenafspraken

Wenafspraken
Enkele weken voor aanvang van de opvang nemen wij contact met je op voor het maken van een kennismakingsgesprek met de medewerkers op de groep. Tijdens dit gesprek nemen we alle wetenswaardigheden met betrekking tot je kind door en wordt tevens het wenschema doorgenomen.
De duur van de wenperiode in principe vier dagen met een maximum van twee weken voor ingang van de contractdarum. Het wennen is afhankelijk van hoe je kind het op de opvang doet. Voor kinderen die een dag in de week komen, kijken wij of er ruimte is om ze een extra dag te laten wennen, zodat ook zij in twee weken kunnen wennen.

De wenperiode gaat van start op de dag dat het contract in gaat.