Ruil- en extra dagen

Mirakel Next >> Mirakel Next >> Over Mirakel Next >> Ruil- en extra dagen
Ruil en extra dagen

Soms komt het beter uit om je kind op een andere dag naar de opvang te brengen dan wat afgesproken is. Je kunt dan een ruildag aanvragen bij Mirakel. Afhankelijk van het soort arrangement ontvang je een aantal ruildagen per jaar. Een ruil- of extra dag kan aangevraagd worden op de eigen groep en is alleen mogelijk als er voldoende plaats is op de gevraagde dag.

Naast de ruildagen is het ook mogelijk om extra dagen opvang tegen een gereduceerd tarief aan te vragen. 

Kijk hieronder voor de arrangementen en het aantal ruildagen en extra dagen die hieraan gekoppeld zijn.

Kinderdagverblijf: arrangement 52 en 48 weken
Buitenschoolse opvang: arrangement 52, 48 en 46 weken