Ruil- en extra dagen

Over Mirakel >> Over Mirakel >> Ruil- en extra dagen
Ruil- en extra dagen aanvragen

Soms komt het beter uit om je kind op een andere dag naar de opvang te brengen dan wat afgesproken is. Je kunt dan een ruildag aanvragen bij Mirakel. 

Het aanvragen van ruildagen is onbeperkt, maar hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden:

• Ruilen kan alleen als de bezetting het toelaat
• Ruilendagen kunnen niet ingewisseld worden met een feestdag
• Ruildagen kunnen één maand vooruit toegezegd worden door de pedagogisch medewerkers
• Ruildagen dienen binnen hetzelfde kalenderjaar opgenomen te worden
• Ouders met een arrangement van 46 of 48 weken kunnen uitsluitend in de opvangweken behorende bij hun contract ruildagen inzetten

Naast de ruildagen is het ook mogelijk om extra dagen opvang tegen een gereduceerd tarief aan te vragen. 

Kijk hieronder voor de arrangementen en het aantal ruildagen en extra dagen die hieraan gekoppeld zijn.

Kinderdagverblijf: arrangement 52 en 48 weken
Buitenschoolse opvang: arrangement 52, 48 en 46 weken