Pendeldienst

Pendeldienst
Pendeldienst van en naar (sport)club

Veel kinderen gaan naar een (sport)club. Om het ouders en kinderen gemakkelijk te maken hebben wij een pendeldienst opgezet. Dit betekent dat één van onze pedagogisch medewerkers je kind haalt en/of brengt naar de (sport)club. 
Belangrijk hierbij te vermelden is dat wij deze service alleen kunnen aanbieden als de pedagogisch medewerker-kind-ratio dit toe laat. Vooralsnog zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Een aanvraag voor een pendeldienst loopt via de leiding van de vestiging.