020 - 661 35 07

Zoek een vestiging

Wat kost kinderopvang?

Rondleiding aanvragen

General information

Ruil, extra- en studie dagen

Ruildagen
Soms komt het beter uit om je kind op een andere dag naar de opvang te brengen dan wat afgesproken is. Je kunt dan een ruildag aanvragen bij Mirakel, of credit uren inzetten

Ruildag = Een dag die je wilt ruilen met een dag waarop je kind gebruikelijk naar de opvang komt.

Credituren (inhaaluren) = Uren die gemist zijn door een vakantiedag (die buiten je arrangement valt) of ziektedag worden omgezet in credituren als de afwezigheid gemeld is bij de vestiging of via de ouderapp. Deze credit uren kunnen gebruikt worden om een dag in te halen.

Binnen alle arrangementen kunnen ouders ruildagen aanvragen of credituren inzetten, onder de volgende voorwaarden:

  • Ruilen of inzetten van credituren kan alleen als de bezetting het toelaat.
  • Een feestdag of stakingsdag kan niet omgezet worden in een ruildag of credituren
  • Ruildagen en credituren dienen binnen hetzelfde kalenderjaar opgenomen te worden. De opgebouwde credit uren vervallen per 31 december.
  • Ouders met een arrangement van 48 en 46 weken kunnen uitsluitend in de opvangweken behorende bij hun contract ruildagen of credituren inzetten.
  • Aan het einde van de plaatsingsovereenkomst, vervallen niet ingehaalde afwezigheidsdagen. Deze uren kunnen niet gebruikt worden om na het stopzetten van de opvang nog dagen af te nemen.
  • De aanvraag voor een ruildag of inzet credituren uiterlijk een maand tot 2 weken van tevoren gedaan kan worden, omdat we dan het best zicht hebben op de mogelijkheden.
  • Het ruilen van dagen en inzet van credituren is een service. Wij kunnen helaas niet garanderen dat alle gemiste dagen ingehaald kunnen worden.

Extra dagen
Naast de ruildagen of inzet van credituren kunnen er ook extra dagen aangevraagd worden tegen het geldende dagtarief. Ook hierbij is de bezetting leidend.

Studie dagen
Op studiedagen kunnen de kinderen naar de opvang komen. Wij kunnen deze dienst echter alleen aanbieden bij aanwezigheid van meer dan 5 kinderen. Voor duidelijkheid over het aantal aanmeldingen voor een studiedag kan contact opgenomen worden met de leidinggevende van de vestiging waar je kind is geplaatst.

© 2019 Mirakel Kinderopvang.