020 - 661 35 07

Zoek een vestiging

Wat kost kinderopvang?

Rondleiding aanvragen

Algemene informatie

Ruil, extra- en studie dagen

Ruildagen
Soms komt het beter uit om je kind op een andere dag naar de opvang te brengen dan wat afgesproken is. Je kunt dan een ruildag aanvragen bij Mirakel.

Ruildag = Een dag die je wilt ruilen met een dag waarop je kind gebruikelijk naar de opvang komt.

Binnen alle arrangementen kunnen ouders ruildagen aanvragen onder de volgende voorwaarden:

  • Het ruilen van dagen is een service van Mirakel; hier kunnen geen rechten aan worden ontleent. Dit betekent dat wij niet kunnen garanderen dat alle gemiste dagen ingehaald kunnen worden.
  • Ruilen kan alleen als de bezetting het toelaat.
  • Een feestdag of stakingsdag kan niet omgezet worden in een ruildag.
  • Ruildagen dienen binnen hetzelfde kalenderjaar opgenomen te worden. De opgebouwde uren vervallen per 31 december van ieder jaar.
  • Ouders met een arrangement van 48 en 46 weken kunnen uitsluitend in de opvangweken behorende bij hun contract ruildagen inzetten.
  • Aan het einde van de plaatsingsovereenkomst, vervallen niet ingehaalde afwezigheidsdagen. Deze uren kunnen niet gebruikt worden om na het stopzetten van de opvang nog dagen af te nemen.
  • Een ruildag kan op zijn vroegst 2 weken van tevoren aangevraagd worden. In verband met wijzigingen in de personele- en kindplanning kunnen we een ruildag soms pas een dag van tevoren toezeggen.

Extra dagen
Naast de ruildagen kunnen er ook extra dagen aangevraagd worden tegen het geldende dagtarief. Ook hierbij is de bezetting leidend.

Studie dagen
Op studiedagen kunnen de kinderen naar de opvang komen. Wij kunnen deze dienst echter alleen aanbieden bij aanwezigheid van meer dan 5 kinderen. Voor duidelijkheid over het aantal aanmeldingen voor een studiedag kan contact opgenomen worden met de leidinggevende van de vestiging waar je kind is geplaatst.

© 2019 Mirakel Kinderopvang.