020 - 661 35 07

Zoek een vestiging

Wat kost kinderopvang?

Rondleiding aanvragen

Ruil-, extra- en studiedagen

Tijdens de COVID-19 periode is het helaas niet mogelijk om ruil- en extra dagen toe te zeggen. In verband met het regelmatig uitvallen van  medewerkers omdat zij zich moeten laten testen en andere aangescherpte corona maatregelen laat de bezetting dit niet toe.

Buiten COVID-19 geldt het volgende voor ruil- en extra dagen:

Ruildagen
Soms komt het beter uit om je kind op een andere dag naar de opvang te brengen dan wat afgesproken is. Je kunt dan een ruildag aanvragen bij Kinderopvang Mirakel.

Voor alle arrangementen geldt dat je 6 ruildagen kunt aanvragen onder de volgende voorwaarden:

  • Ruilen kan alleen als de bezetting het toelaat.
  • Ruildagen kunnen niet ingewisseld worden voor een feestdag of stakingsdag.
  • Ruildagen dienen binnen hetzelfde kalenderjaar opgenomen te worden.
  • Ouders met een arrangement van 48 en 46 weken kunnen uitsluitend in de opvangweken behorende bij hun contract ruildagen inzetten.

Extra dagen
Naast de ruildagen is het ook mogelijk om extra dagen opvang tegen een gereduceerd tarief aan te vragen. Ook voor aanvragen van extra dagen geldt dat deze alleen aangevraagd kunnen worden als de bezetting het toelaat.

Studiedagen
Op studiedagen kunnen de kinderen naar de opvang komen. Wij kunnen deze dienst echter alleen aanbieden bij aanwezigheid van meer dan 5 kinderen. Voor duidelijkheid over het aantal aanmeldingen voor een studiedag kan contact opgenomen worden met de leidinggevende van de vestiging waar je kind is geplaatst.

© 2019 Mirakel Kinderopvang.