020 - 661 35 07

Zoek een vestiging

Wat kost kinderopvang?

Rondleiding aanvragen

Ruil, extra- en studie dagen

Ruildagen
Soms komt het beter uit om je kind op een andere dag naar de opvang te brengen dan wat afgesproken is. Je kunt dan een ruildag aanvragen bij Mirakel.

Binnen alle arrangementen kunnen ouders ruildagen aanvragen onder de volgende voorwaarden:

  • Ruilen kan alleen als de personele bezetting het toelaat.
  • Ruildagen kunnen niet ingewisseld worden voor een feest- of stakingsdag.
  • Ruildagen dienen binnen hetzelfde kalenderjaar opgenomen te worden.
  • Ouders met een arrangement van 48 en 46 weken kunnen uitsluitend in de opvangweken behorende bij hun contract ruildagen inzetten.
  • Een ruildag kan alleen aangevraagd worden als er credituren zijn opgebouwd. De credituren ontvangt een ouder bij afwezigheid van het kind als dit gemeld is bij de vestiging of ouderapp.
  • Aan het einde van de plaatsingsovereenkomst, vervallen niet ingehaalde afwezigheidsdagen. Deze uren kunnen niet gebruikt worden om na het stopzetten van de opvang nog dagen af te nemen.
  • Het ruilen van dagen is een service. Wij kunnen helaas niet garanderen dat alle gemiste dagen ingehaald kunnen worden.

Extra days
Naast de ruildagen kunnen er ook extra dagen aangevraagd worden tegen het geldende dagtarief. Ook hierbij is de bezetting leidend.

Study days
Op studiedagen kunnen de kinderen naar de opvang komen. Wij kunnen deze dienst echter alleen aanbieden bij aanwezigheid van meer dan 5 kinderen. Voor duidelijkheid over het aantal aanmeldingen voor een studiedag kan contact opgenomen worden met de leidinggevende van de vestiging waar je kind is geplaatst.

© 2019 Mirakel Kinderopvang.