020 - 661 35 07

Zoek een vestiging

Wat kost kinderopvang?

Rondleiding aanvragen

Pedagogische werkwijze

Bel ons: 020 – 661 30 35 

of direct inschrijven 

Veiligheid- en gezondheidsbeleid

Op de vestigingen van Kinderopvang Mirakel wordt een bewust veiligheids- en gezondheidsbeleid gevoerd. Op de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang werken wij met diverse protocollen, zoals medicijngebruik, vermoeden van kindermishandeling, deurbeleid enz.

Protocollen
Deze protocollen worden volgens een jaarplanning met onze medewerkers doorgenomen, zodat zij weten hoe te handelen in bepaalde situaties. Zowel veiligheid als gezondheid zijn tevens vaste agendapunten op de vergaderingen van de oudercommissies.

Risico Inventarisatie
De Risico Inventarisatie (RIE) wordt jaarlijks op elke vestiging opnieuw ingevuld. De Risicomonitor is een erkend en branchespecifiek online instrument waarmee de risico inventarisatie op het gebied van arbo, veiligheid en gezondheid wordt uitgevoerd. Hieruit worden lijsten ingevuld, waaruit actieplannen en vervolgens rapportages worden gegenereerd.

Het volledige veiligheid- en gezondheidsbeleid is op te vragen bij de leidinggevende van de vestiging.

© 2019 Mirakel Kinderopvang.