020 - 661 35 07

Zoek een vestiging

Wat kost kinderopvang?

Rondleiding aanvragen

Pedagogische werkwijze

Algemene werkwijze

In pedagogische zin is Mirakel geen aanhanger van één specifieke stroming. Naar ons idee halen we de krenten uit de pedagogische pap van meerdere ‘theorieën’. Wat ons zeer aanspreekt in Montessori en Reggio Emilia is het idee dat kinderen ontdekkers en creatieve denkers zijn. Daar vloeit uit voort dat wij een ‘omgeving’ willen creëren die uitnodigt en uitdaagt tot verkennen en onderzoeken, door middel van de indeling van de ruimtes en het aanbod van materialen en activiteiten. Evenals de pedagoog Thomas Gordon vinden wij het belangrijk goed te kijken en actief te luisteren naar wat kinderen te vertellen hebben en hen serieus te nemen.
Ouders kunnen het pedagogisch beleid en pedagogisch werkplan van de vestiging opvragen bij de leidinggevende.

Visie en uitgangspunten 
Kinderopvang Mirakel staat al meer dan 25 jaar voor professionele kinderopvang voor ieder kind in een veilige omgeving, waar creatief denken, ontdekken en spelen centraal staan.
Door de jaren heen is er veel veranderd in de wereld van de kinderopvang. Onze visie is daarentegen nog steeds onveranderd, want vanuit het idee dat wij willen blijven innoveren zijn wij kritisch naar onszelf en blijven wij continue aandacht houden voor onze pedagogische kwaliteit.
Naast het fysiek bieden van onderdak, zorg en bescherming aan de kinderen die bij ons komen vinden wij het uitermate belangrijk om de kinderen een leuke, ontspannen en gezellige tijd aan te bieden. Wij willen dat kinderen graag naar het kinderdagverblijf komen, dat ze het bij Mirakel naar hun zin hebben.

 

 

© 2019 Mirakel Kinderopvang.