020 - 661 35 07

Zoek een vestiging

Wat kost kinderopvang?

Rondleiding aanvragen

Veiligheid & gezondheidsbeleid

Veiligheid

Op de vestigingen van Kinderopvang Mirakel wordt een bewust veiligheids- en gezondheidsbeleid gevoerd. Op de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang werken wij met diverse protocollen, werkinstructies en beleidstukken, zoals medicijngebruik, vermoeden van kindermishandeling, deurbeleid enz.

Beleidscyclus
Deze protocollen, werkinstructies en beleidstukken worden op verschillende manieren besproken en doorgenomen met onze medewerkers, zodat zij weten hoe te handelen in bepaalde situaties.

Zo komen alle protocollen, werkinstructies en beleidstukken volgens een jaarplanning aan bod en wordt er jaarlijks een QuickScan veiligheid en gezondheid uitgevoerd op de locaties. Zowel veiligheid als gezondheid zijn tevens vaste agendapunten op de vergaderingen van de oudercommissies.

Het volledige veiligheid- en gezondheidsbeleid is op te vragen bij de leidinggevende van de vestiging.

© 2019 Mirakel Kinderopvang.