Zoek een vestiging

Wat kost kinderopvang?

Rondleiding aanvragen

Klachtenprocedure

Bel ons: 020 – 661 30 35 

of direct inschrijven

Kinderopvang Mirakel heeft een interne klachtenregeling opgesteld.
Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene, (assistent) leidinggevende of coördinator van de vestiging. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden bij de klachtencoördinatoren. Zijn zijn bereikbaar via mail: i.vanderheijden@kdvmirakel.nl en a.levert@kdvmirakel.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Tenslotte kunnen ouders en oudercommissies met vragen en klachten over kinderopvang naar het Klachtenloket Kinderopvang. Dit loket is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
De website van Het Klachtenloket geeft informatie over onderwerpen die kunnen leiden tot klachten over veiligheid, communicatie, contracten of kwaliteit. Het Klachtenloket kan telefonisch bemiddelen tussen de ouder en ondernemer of een onafhankelijke, externe mediator inschakelen. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing kan de ouder een geschil neerleggen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

© 2019 Mirakel Kinderopvang.