Zoek een vestiging

Wat kost kinderopvang?

Rondleiding aanvragen

Vertrouwenspersoon ouders

Bel ons: 020 – 661 30 35 

of direct inschrijven

Voor ons is het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk bespreekbaar kunnen maken met de medewerkers en/of het management van Mirakel. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het beleid of de dagelijkse gang van zaken.
Het kan echter voorkomen dat ouders het gevoel hebben niet terecht te kunnen bij de medewerkers of het management van Mirakel. Voor die situaties hebben wij een vertrouwenspersoon (Bernadet Schansman) ingesteld.

Bernadet is pedagoog en sinds meer dan 30 jaar werkzaam in de kinderopvang. De rol van vertrouwenspersoon is in de kinderopvang ontstaan na de zedenzaak in Amsterdam. In het rapport Gunning wordt deze rol aanbevolen, waardoor ouders met hun vermoedens, ongerustheid of ‘onderbuikgevoel’ bij een onafhankelijke persoon terecht kunnen.

In deze opzet kunnen ouders de vertrouwenspersoon voor ouders (VvO) raadplegen over allerlei issues, waarbij ze (nog) aarzelen hoe die met de pedagogisch medewerker, leidinggevende, directeur bespreekbaar te maken. In alle gevallen is de vertrouwelijkheid volledig gegarandeerd. De vertrouwenspersoon rapporteert niet aan de leidinggevende, medewerkers of directie. Zij is onafhankelijk van Kinderopvang Mirakel en zou ook gebruikt kunnen worden als een begin voorafgaand aan een klacht richting de klachtencommissie.

Bernadet is op verschillende manieren te bereiken: via de mail (bernadet@schansman-ko.nl) of mobiel 06 – 186 879 28.

© 2019 Mirakel Kinderopvang.