020 - 661 35 07

Zoek een vestiging

Wat kost kinderopvang?

Rondleiding aanvragen

FAQ

Op deze pagina vind je een overzicht van de meest gestelde vragen. Links staan de verschillende categorieën aangegeven. Staat jouw vraag er niet bij of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020-6613507 of info@kdvmirakel.nl.

Verandering in opvangsituatie

Wat is de opzegtermijn?

Voor ieder arrangement en voor het verminderen van het aantal opvangdagen geldt een opzegtermijn van één maand. Je plaatsingsovereenkomst kun je iedere dag opzeggen, de opzegging gaat in op de dag dat wij een schriftelijke opzegging van je ontvangen
Een voorbeeld: je wilt je plaatsingsovereenkomst beëindigen op 10 mei dan is 9 mei de laatste dag van de overeenkomst. Je mag ook een voor een latere datum opzeggen.

Kan er van de opzegtermijn afgeweken worden?

De opzegtermijn staat vast, daar heb je voor getekend met het aangaan van de plaatsingsovereenkomst.

Wanneer stopt de opvang van mijn kind?

De plaatsingsovereenkomst van je kind stopt automatisch na de dag dat je kind 4 jaar wordt. Je hoeft daarvoor dus niets te doen. Op de buitenschoolse opvang eindigt het automatisch op de dag dat je kind 13 wordt of naar de middelbare school gaat.

Mijn kind zit op het kinderdagverblijf. Krijgt het automatisch een plaats op de BSO?

Voor de buitenschoolse opvang moet je je kind opnieuw inschrijven. Dit kan via onze website. Na inschrijving ben je niet automatisch verzekerd van een plaats. Kinderen die op het dagverblijf hebben gezeten hebben echter wel voorrang op een plaats op de buitenschoolse opvang. Mocht er geen plek zijn op de gewenste dagen, dan proberen wij een alternatief aan te bieden.

Kan ik een dag ruilen?

Er kan altijd een ruildag aangevraagd worden. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Kan ik alleen opvang aanvragen voor de vakanties?

Je kind zit niet bij ons op de opvang, maar je hebt opvang nodig in de vakanties? Dat kan. Wij overleggen samen met jou over de locatie en checken vervolgens de beschikbaarheid. Inschrijven hiervoor kan via onze website.

Ik ben werkloos geworden, moet ik nu mijn kinderopvang stopzetten?

Ben je werkloos geworden? Heb je als ondernemer je bedrijf beëindigd? Of werk je niet langer mee in de onderneming van je partner en krijg je geen meewerkaftrek meer? Als één van deze situaties voor jou geldt, dan heb je nog zes maanden recht op kinderopvangtoeslag (KOT). Let op! Je kunt de toeslag stopzetten met het nieuwe Aanvraag- en Wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag.

Hoe geef ik door dat mijn kind afwezig is (verlof of ziekte)?

Afwezigheid kan snel en makkelijk doorgegeven worden door gebruik te maken van de Konnect app voor ouders. Voor het doorgeven van afwezigheid of ziekte hebben we de volgende afspraken gemaakt:

  • KDV: afwezigheid melden vóór 08.30 uur
  • BSO: afwezigheid melden vóór 08.30 uur
Ik wil een wijziging doorgeven of de kindplaats beëindigen. Hoe doe ik dat?

Je kunt hiervoor het contactformulier op de website invullen of een mailtje sturen naar info@kdvmirakel.nl. Hierbij geef je je wijziging door of per wanneer je de kindplaats wilt beëindigen.

Kosten, facturen & jaaropgave

Wat zijn de kosten van kinderopvang?

Wij hanteren de volgende tarieven voor de BSO en het kinderdagverblijf. De kosten van kinderopvang hangen af van je inkomen en het aantal dagen dat je kinderopvang afneemt. Via onze rekentool kun je jouw maandelijkse kosten berekenen. Mocht je hier nog wat hulp bij nodig hebben, dan kun je altijd contact opnemen met onze afdeling planning & plaatsing 020- 661 3035.

Wanneer ontvang ik de factuur?

Je ontvangt op de 1e dag van de maand een factuur via de mail voor de kosten van de kinderopvang voor de volgende maand. Betaling gaat per automatische incasso per de 28e van de maand of per factuur.

Wanneer kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Op de site van de Belastingdienst kun je veel informatie vinden over het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Je kunt de toeslag ook via deze site aanvragen. Heb je nog wat hulp nodig? Dan kun je ook bellen met de Belastingdienst: 0800 0543.

Wanneer ontvang ik een jaaropgave?

Je ontvangt automatisch per mail in februari een ‘jaaroverzicht kosten kinderopvang’ over het voorgaande jaar. Hierop staan de totaal afgenomen uren opvang. Aan de hand van dit jaaroverzicht kun je de opgaaf kinderopvangtoeslag invullen.

Overig

Waar vind ik het nummer van het landelijk register kinderopvang (LRKP)?

Bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen kun je het LRKP nummer zoeken van onze vestigingen. Alleen de naam van de vestiging en de plaatsnaam invullen is voldoende.

Op welke feestdagen is Kinderopvang Mirakel gesloten?

Kinderopvang Mirakel is 52 weken per jaar, vijf dagen per week geopend van 7.30 tot 18.30 uur. De naschoolse opvang is open tijdens vakanties 8.00 uur tot 18.30 uur en op studiedagen van 8.30 uur tot 18.30 uur. Alleen op algemeen erkende feestdagen zijn wij gesloten en ook op Sinterklaasavond, Kerstavond en Nieuwjaarsavond zijn wij vanaf 16.00 uur gesloten.

Hoe gaat het met wennen op het KDV en BSO?

Als het gaat om het wennen sluiten we zo veel mogelijk aan bij je kind. Het ene kind voelt zich op dag één op z’n gemak en kan prima een halve of zelfs hele dag blijven, terwijl het andere kind veel moeite heeft om te wennen aan de nieuwe gezichten en het verblijf in een groep en daarom meer tijd nodig heeft om te wennen.

De pedagogisch medewerkers kijken goed wat voor je kind het beste is tijdens de eerste dagen en overleggen hierover met jou. De wenperiode start vanaf de datum dat je contract ingaat. We spreken de 1e dag vaak een paar uur af voor de opvang om dit vervolgens in een paar dagen op te bouwen. Vanaf dat moment is je kind de hele dag welkom.
Onze medewerkers bekijken goed wat voor je kind het beste is tijdens de eerste dagen en overleggen met jou als ouder. Afspraken die je met de pedagogisch medewerkers over de kennismakingsfase maakt worden tijdens de intake vastgelegd, maar kunnen worden bijgesteld als deze fase anders verloopt dan voorzien.

Ook bij de overstap naar een andere groep binnen de vestiging wordt goed gekeken hoe de kennismakingsfase bij de overstap naar de nieuwe groep zo goed mogelijk aansluit bij dit specifieke kind. De pedagogisch medewerker van de eigen groep begeleidt het kind bij de interne overstap.

Waar kan ik de regels rond privacy vinden?

Klik hier voor alle informatie over onze privacyverklaring.

Mijn kind is ziek, mag het toch naar de opvang?

Als je kind ziek is en je twijfelt of je kind wel mag komen overleg dan even met de groepsleiding. Als je kind toch naar de opvang mag komen zorg dan dat je bereikbaar bent zodat er op elk moment van de dag overlegd kan worden. Het kan zijn dat je gebeld wordt om je kind eerder op te halen.

Hoe zijn de werkzaamheden verdeeld tussen de pedagogisch beleidsmedewerker en de pedagogisch coach?

Binnen Mirakel zijn de functie van pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach gesplitst. De functie van pedagogisch beleidsmedewerker wordt uitgevoerd door Veronique Varenbrink.
Carina Post vervult de functie van pedagogisch coach en is hiervoor voornamelijk op de vestigingen van Mirakel aanwezig.
Meer informatie over de inzet van deze medewerkers en verdeling van uren is te vinden in dit document.

© 2019 Mirakel Kinderopvang.