020 - 661 35 07

Zoek een vestiging

Wat kost kinderopvang?

Rondleiding aanvragen

Pedagogische werkwijze

Wat doet een pedagogisch coach?

De pedagogisch coach heeft een belangrijke rol bij het verbeteren van de kwaliteit van onze pedagogisch medewerkers. Op locatie en in de praktijk coacht zij de medewerkers bij het ontwikkelen van hun pedagogisch handelen. De leidraad hierbij is de doelen die jaarlijks worden opgesteld in het pedagogisch coach plan.

Voor de kinderdagverblijven ligt de focus op het meer verankeren van de peuterplusactiviteiten gecombineerd met de peutergym en muziek in het beleid. Voor de BSO’s staat centraal dat we de kinderen activiteiten willen aanbieden in samenhang met actuele thema’s, waarbij de kinderraad regelmatig voor advies gevraagd wordt.Gezonde opvoeding staat centraal voor de gehele organisatie. Dit begint met een gezond voedingsbeleid waar op de groepen op verschillende manier aandacht aan besteed wordt. Allereerst bij de inkoop van producten, maar ook bij kookactiviteiten met kinderen. Een andere manier van bewustwording bij kinderen is de verwerking van gezonde voeding in actieve spelactiviteiten.

Bij de pedagogisch medewerkers leggen wij de nadruk op samenwerken. Dit is meer dan samen op een groep werken. Een goede samenwerking zorgt er namelijk voor dat de kinderen zich in een emotionele veiligere omgeving kunnen ontwikkelen. Belangrijk hierin is de pedagogisch medewerkers de signalen van kinderen herkennen en deze weten te interpreteren.

Ook de leidinggevenden worden door de coach begeleid. Dit gebeurt naar aanleiding van de eventuele hulpvraag van de leidinggevenden.

Om de kwaliteit te blijven waarborgen in de toekomst vindt Mirakel het belangrijk om pedagogisch medewerkers in opleiding een werk/leer plek te geven. Samen met de leidinggevenden zort de pedagogisch coach voor een goede begeleiding, zodat zij kunnen groeien naar gediplomeerde medewerkers.

© 2019 Mirakel Kinderopvang.