020 - 661 35 07

Wat is een jaarlijkse risico inventarisatie gastouderopvang?

Voor de gastouderopvang moet KinderRijk voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKo). Daarom vullen we jaarlijks samen met de gastouder een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid in. Als ouder teken je deze vervolgens af.