020 - 661 35 07

Zoek een vestiging

Wat kost kinderopvang?

Rondleiding aanvragen

Pedagogische werkwijze

> Gezonde kinderopvang

> Pedagogisch coach

> Pedagogisch
    beleidsmedewerker

Wat doet een pedagisch beleidsmedewerker?

De pedagogisch beleidsmedewerker heeft als hoofdtaak het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het pedagogisch beleid binnen Mirakel. Ook speelt de beleidsmedewerker een belangrijke rol bij het waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvang en het ondersteunen van de pedagogisch medewerkers.

De taken van een pedagogisch beleidsmedewerker kunnen onder andere het volgende omvatten:

  • Pedagogisch beleid ontwikkelen: verantwoordelijk voor het opstellen, actualiseren en implementeren van het pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan beschrijft de visie, doelen, normen en waarden, en pedagogische aanpak van Mirakel. De beleidsmedewerker zorgt ook voor het implementeren van het beleid in de praktijk.
  • Ondersteuning bieden: de beleidsmedewerker zorgt voor ondersteuning en begeleiding van de pedagogisch medewerkers in samenwerking met de pedagogisch coach en de coördinator.
  • Kwaliteitsbewaking: de beleidsmedewerker zorgt voor het monitoren en evalueren van de kwaliteit van de pedagogische praktijk binnen Mirakel. Er worden regelmatig observaties uitgevoerd, pedagogische plannen en documentatie gecontroleerd en er is uitvoerige samenwerking met leidinggevenden, pedagogisch coach en coördinator om de kwaliteit te waarborgen.
  • Samenwerking: ook werkt de pedagogisch beleidsmedewerker veel met  andere professionals en instanties, zoals ouders, scholen, gemeenten en inspecties. De beleidsmedewerker neemt deel aan overleggen, netwerken en samenwerkingsverbanden om ervoor te zorgen dat de Mirakel voldoet aan de vereisten en de pedagogische doelstellingen bereikt.

De rol van de pedagogisch beleidsmedewerker is er dus over het algemeen op gericht om de pedagogische kwaliteit te bevorderen, een positief opvoedklimaat te creëren en te zorgen voor een optimale ontwikkeling en welzijn van de kinderen in de kinderopvang.

© 2019 Mirakel Kinderopvang.