020 - 661 35 07

Zoek een vestiging

Wat kost kinderopvang?

Rondleiding aanvragen

Algemene informatie

Ruil-, studie en extra dagen

Binnen alle arrangementen kun je gebruik maken van de ruilservice, maar wel onder de volgende voorwaarden:

  • Het ruilen van dagen is een service van Mirakel; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Dit betekent dat wij niet kunnen garanderen dat alle gemiste dagen ingehaald kunnen worden.
  • Een feestdag of stakingsdag kan niet omgezet worden in een ruildag.
  • Ruildagen dienen binnen hetzelfde kalenderjaar opgenomen te worden en vervallen per 31 december van ieder jaar.
  • Ouders met een arrangement van 48 en 46 weken kunnen uitsluitend in de opvangweken behorende bij hun contract ruildagen inzetten.
  • Aan het einde van de plaatsingsovereenkomst, vervallen de afwezigheidsdagen. Deze uren kunnen niet gebruikt worden om na het stopzetten van de opvang nog dagen af te nemen.
  • Een ruildag kan uiterlijk een maand tot 2 weken van tevoren aangevraagd worden.

Studiedagen
Op studiedagen kunnen de kinderen naar de opvang komen van 08.30 – 18.30 uur. Wij kunnen deze dienst echter alleen aanbieden bij aanwezigheid van meer dan 5 kinderen. Voor duidelijkheid over het aantal aanmeldingen voor een studiedag kan contact opgenomen worden met de leidinggevende van de vestiging waar je kind is geplaatst.

Extra dagen
Naast de ruildagen kunnen er ook extra dagen aangevraagd worden tegen het geldende dagtarief. Ook hierbij is de bezetting leidend.

© 2019 Mirakel Kinderopvang.