020 - 661 35 07

Zoek een vestiging

Wat kost kinderopvang?

Rondleiding aanvragen

Praktische informatie

 

Ruil- en extra dagen

Binnen alle arrangementen kun je gebruik maken van de ruilservice, onder de volgende voorwaarden:

  • Het ruilen van dagen is een service van Mirakel; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Dit betekent dat wij niet kunnen garanderen dat alle gemiste dagen ingehaald kunnen worden.
  • Een feestdag of stakingsdag kan niet omgezet worden in een ruildag.
  • Ruildagen dienen binnen hetzelfde kalenderjaar opgenomen te worden en vervallen per 31 december van ieder jaar.
  • Ouders met een arrangement van 48 en 46 weken kunnen uitsluitend in de opvangweken behorende bij hun contract ruildagen inzetten.
  • Aan het einde van de plaatsingsovereenkomst, vervallen de afwezigheidsdagen. Deze uren kunnen niet gebruikt worden om na het stopzetten van de opvang nog dagen af te nemen.
  • Een ruildag kan uiterlijk een maand tot 2 weken van tevoren aangevraagd worden.

Op studiedagen kunnen de kinderen naar de opvang komen. Wij kunnen deze dienst echter alleen aanbieden bij aanwezigheid van meer dan 5 kinderen. Voor duidelijkheid over het aantal aanmeldingen voor een studiedag kan contact opgenomen worden met de leidinggevende van de vestiging waar je kind is geplaatst.

© 2019 Mirakel Kinderopvang.