020 - 661 35 07

Zoek een vestiging

Wat kost kinderopvang?

Rondleiding aanvragen

Algemene informatie

Bel ons: 020 – 661 30 35 

of direct inschrijven 

Overdracht naar ouders

Contacten tijdens het haal- en breng moment
Dagelijks is er een informele moment van overdracht tijdens het breng- en haalmoment. Wij vertellen over wat we die dag gedaan hebben en of er nog bijzonderheden zijn.

Jaarlijks 10-minutengesprek KDV
Rond iedere verjaardag van het kind nodigt de mentor van je kind je uit voor een 10 minuten gesprek, wat wordt vastgelegd in de kinderestafette. Dit is een overdrachtsinstrument waar door middel van een positieve formulering de ontwikkeling van de kinderen van 0 tot 4 jaar wordt beschreven.

Jaarlijks 10-minutengesprek BSO
Op de BSO is er ook aan het einde van de dag een korte overdracht en worden er jaarlijks rond mei/juni 10 minuten gesprekken gehouden. Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om tussendoor een gesprek aan te vragen.

Ouderavonden
De oudercommissie van de vestiging organiseren soms een ouderavond rond een thema, bijvoorbeeld positief opvoeden of kinder EHBO. Deze avonden zijn toegankelijk voor alles ouders.

Informatie via mail of nieuwsbrief
Wij informeren de ouders over belangrijke veranderingen op de vestigingen via de mail, daarnaast wordt er ongeveer 4 keer per jaar een nieuwsbrief verzonden waarin informatie van de vestiging of van Mirakel algemeen wordt vermeld.

© 2019 Mirakel Kinderopvang.